ویرانی

رسیدم به بن بست

میدونستم دیگه آخراشه

فقط باور نکرده بودم این کوچه بن بسته

توان برگشتن ندارم

ولم کنین بشینم ته همین آخرین بن بست....

نه دیگه دلم میخواد رهگذری رو ببینم

نه دیگه دلم میخواد کوچه های دیگه رو امتحان کنم

این دنیا از اولش برای من بن بست بود

کاش........

بغض نوشت:

انقدر حالم بده که مرددم داستان رو ادامه بدم یا نه.....

 

/ 0 نظر / 6 بازدید