دلا به کوی تو من هرچه انتظار کشیدم .... حافظا هه هه

 

دلا به کوی تو من هرچه انتظار کشیدم

 به وصل روی تو ای آرزوی جان نرسیدم

 ندانم این غم دل کجا برم ،  به که گویم

که امشب از همه سو بسته است راه امیدم

/ 4 نظر / 8 بازدید
pariya.•°¤*(¯`Mehregan´¯)*¤°•.P&M

____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8

farshid

سحر بلبل حکایت با صبا کرد ؛؛؛؛؛که عشق روی گل با ما چها کرد از آن رنگ رخم خون در دل انداخت ؛؛؛؛؛وزین گلشن به خارم مبتلا کرد