مرگ من روزی فرا خواهد رسید


مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهاری روشن از امواج نور

در زمستانی غبار آلود ودود

یا خزانی خالی از فریادو شور

مرگ من روزی فراخواهد رسید

روزی از این تلخ و شیرین روزها

روز پوچی همچون روزهای دگر

سایه از امروز ها و دیروز ها

دیدگانم همچو دالانهای تار

گونه هایم همچو مرمر های سرد

ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریاد درد

خاک میخواند مرا هر دم به خویش

میرسند از ره که در خاکم نهند

آه شاید عاشقانم نیمه شب

گل بر روی گور غمناکم نهند

میرهم از خویش ومیمانم ز خویش

از قرمزی
/ 2 نظر / 6 بازدید
adel jon

[گل]سلام مریم جون مطلب جالبی بود اما 1000 سال زنده باشی یا علی لرستان و حومه...[نیشخند]

باربد

شعر بسیار زیبایی بود. از حسن انتخاب شما مسرورم اگر به این سبک از اشعار علاقه دارید خوشحال می شم با هم در ارتباط باشیم. آه ای قطره سرشک/واپسین خاطره عشق من، ناکس پست/که دگر جز تو مرا یاری و غمخواری نیست/قلب بیچاره که از پای در افتاد شکست/بس که در در آتش حرمان جگر سوز گریست/مرغ شب مرده و بخت من، بد بخت نگر/شیون مرگ مرا،مرغ سحر داده به سر/پس خداحافظ تو؛حافظ تو دگر/ بعد من بر سر هر مرده که شیون کردی شیون مرگ منو مرگ من از یا مبر. با آرزوی توفیق روز افزون