رفتنت مثل یه کابوسه زندگیم مثل یه خوابه


می دونم محاله با تو بودن و به تو رسیدن

می دونم که خیلی سخته دیگه خوابتو ندیدن

رفتنت مثل یه کابوسه زندگیم مثل یه خوابه

تو کویر آرزوهام تو رو داشتن یه سرابه

رفتنی میره یه روزی من از اول می دونستم

کاش نمی شدم خرابت کاش میشد کاش می تونستم

تو بدون تا ته جاده یه کسی چشاش به راهه

اونی که مثل یه پاییز تک وتنها بی پناهه

/ 5 نظر / 4 بازدید
مریم غرغرو

هم شعرش قشنگ بود هم ترکیب رنگی که تو نوشتنت به کار بردی عزیزم[ماچ]

مریم غرغرو

هم شعرش قشنگ بود هم ترکیب رنگی که تو نوشتنت به کار بردی عزیزم[ماچ]

رضـــا

چقد با احساسه این آبجی من!!!اووووم!!![مغرور] [گل]

اینجـــــا , با فاصـــــله ی هــــــزارسال نــوری !! فقط از تــــو نوشتن آرامم می کند ... ... ببین ! ... از پشت تمام پنجـــــره‌ها فقط آســـــمان تــــــو پیـــــــدا ست ! با مـــــاه نقــــره فام، با دنیـــا دنیـــا ســـــتاره .... با آفتابی به شـــعاع تمام آســـمان ، مـــــژده می دهد که نمی پوســم ، که گـــم نمی شوم بین واژه‌ها ی دلتنــــــگ ...پریشــــــان • •

مریم غرغرو

ناراحت واسه چی عزیزم[ماچ] منم چند روز نبودم. بوس بوسسسسس