میس کآلدلــَـم مے خـــوآهد یک میس کــــآل بــــاشَم برآیـت

شمـــآره اے که سیوش نکرده اے

زیـــر لب تکرآرم کنـــــــے

بـه یـــــآدم نیـــــاورے

دلــَـم مے خوآهـــد بے اجــــازه ے تــــو پـــآدشـآهــےکنـَم در

نآخودآگـــآهت..!!

 
/ 4 نظر / 3 بازدید
رضـــا

چقــــــــــــــد قشنگ بود آبجی کلی حظ نمودم[خنده] [گل]

رضـــا

ااا باید گریه میکردم خو تو که نمیدونی من از اون زاویه نیگا کردم [مغرور][عینک] حالا که اصرار داری اشک داداشتو در آری باش بفرما [گریه][گریه] [گل]