زمستون

خیلی از یخ کردنهای ما از سرما نیست . لحن بعضیها زمستونیه
/ 1 نظر / 3 بازدید
نارسیس

ما آدم ها به اقتضای آدم بودنِ مان، یک حس تملک در درونِ مان رشد کرده است. می خواهیم همه چیز را به لیست دارایی هایمان اضافه کنیم. بخصوص در مورد کسی که دوستش داریم این قضیه خیلی صدق می کند. مثلا می گوییم "بانوی ِ من" و همین کسره ی مالکیت که "بانو" را به "من" ربط می دهد، دردسر ساز میشود. برای همیشگی بودن بانو به تکاپو می افتیم. می شویم کارآگاه خصوصی ِ خودمان. همه جا سرک می کشیم و به دنبال مدرکی، نشانه ای و یا سر نخی از یک ارتباط مشکوک می گردیم تا بانو را متهم کنیم. اعصاب مان به هم می ریزد، غیرتی می شویم و خواه نا خواه گند می زنیم به همه چیز. فکر میکنم کمی باید به حریم خصوصی همدیگر احترام بگذاریم.