love 3

نیا باران، زمین جای قشنگی نیست، من از اهل زمینم، خوب میدانم که گل در عقد پروانه است ولی زنبور را هم دوست میدارد!تعجبدل شکستهگریه


/ 0 نظر / 3 بازدید