رسمش این نبود....

 

 

رسمش این نبود....

اما تو رسمش کردی.....

شاید این نیز بگذرد....

شاید روزی قسمتی از یک افسانه شدیم....

افسانه ای که باز شاهزاده سفید پوش دیر رسید.

و باز چشمان دختر قصه به راه ماند...

این است آخر قصه.....

باز کلاغها ماندند بدون آشیانه......

 

قرمزیچشمک

/ 1 نظر / 8 بازدید
farshid

آنکه هر روز هوس سوختن ما میکرد ......کاش امروز بودو تماشا میکرد