این همه ناشادو ناشادم

در زمستان سرد و لرزان ، در بهاران خسته از جان چون غریبان ، فصل گرما گوشه گیر چون گوشه گیران انتظارت میکشم این قلب پرخون خسته شد تکیه گاهم ساغر این بید مجنون خسته شد ! هی به خود گویم که فرهادم مگر من ، برگ خشکی بر ره بادم مگر من ، این همه ناشاد و ناشادم مگر من ، پس کلنگم کو فرهادم اگر من ؟!!!!


 

/ 3 نظر / 5 بازدید
یک عاشق ایرانی

فرهاد های امروز از کندن کوه زخم بر نمیدارن اما از خیانت معشوق...

رضا

به دل میشینه زیبا بود [گل]

رضـــا

فرهاد با تیشه اش فرهاد شد آبجی نه با عشقش !! [گل]